Česky   English
O Praze 7 > *Informace o MČ Praha 7 > Čestní občané Prahy 7

Čestné občanství MČ Praha 7

Vážení občané,

Městská část Praha 7 má od roku 2001, podle § 10 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, možnost udělovat čestná občanství MČ Praha 7 fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj a trvalý přínos  naší městské části. Doposud se držitelem tohoto významného ocenění stal Doc. Ing. Břetislav Hojdem, předseda Svazu důchodců ČR v Praze 7, Ing. Milan Purnoch, zasloužilý mistr sportu, paní Milica Sklenčková, zakladatelka a vedoucí sestra agentury Galium, Prof. Jiří Chvála, hlavní sbormistr Kuhnova dětského sboru a pan Petr Eben, hudební skladatel. Ti všichni odvedli a odvádějí činnost, která si zaslouží ocenění nás všech. Jistě i vy znáte někoho, kdo by si dle Vašeho názoru zasloužil stát se dalším čestným občanem Prahy 7. Pokud tedy budete mít jakékoli doporučení, předejte jej, prosím, pracovní skupině Rady MČ Praha 7 pro čestná občanství, jíž jsem předsedkyní. Samozřejmě se můžete obrátit i na člena Zastupitelstva MČ Praha 7 (tudíž i Rady MČ Praha 7), aby udělení čestného občanství ze své funkce navrhl. Jen pro úplnost si dovolím podotknout, že pracovní skupina bude o udělení čestného občanství rozhodovat dle dodaných, zpracovaných či dohledaných podkladů a informací o činnosti dané osoby. Pokud tedy budete podávat doporučení na návrh na udělení čestného občanství, prosím Vás i o předání alespoň základních podkladů. Kromě čestného občanství může MČ Praha 7 od roku 2001 udělovat také ceny městské části, a to za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části. Pro udělení ceny městské části platí stejný postup, jako pro udělení čestného občanství. Věřím, že společným úsilím vás, občanů, i členů Zastupitelstva MČ Praha 7 vybereme celou řadu našich spoluobčanů, kteří si tato významná ocenění zaslouží. Společně tak oceníme jejich významnou práci a činnost, již vykonávali a vykonávají ve svém důsledku nejen ve prospěch Prahy 7, ale celé Prahy či dokonce České republiky.

PhDr. Ivana Kučerová
starostka

MČ Praha 7

17.3.2004

Dle § 10 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, může městská část udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části, čestné občanství městské části. Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva MČ svá stanoviska v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ. Čestné občanství je udělováno za trvalý přínos Městské části Praha 7 na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana.

03.11.2008 - Administrátor P7 ; Přečteno: 15912 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7