Česky   English

Pramínek - Klub pro děti a jejich rodiče

Pramínek - Klub pro děti a jejich rodiče

součást  MŠ U Uranie

MOTTO: Děti si v klubíku hrají a maminky odpočívají

Adresa: Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7

Ředitelka

Mgr.Michaela Kuběnová

220 802 327

Zástupkyně ředitelky

Dana Svobodová

220 802 327

Lektorky

Leona Hejduková

739 666 783

Petra Svátová

Web: www.msuranie.net

Email:  uranie@volny.cz

Kapacita MŠ: 12 dětí

Klub je  určen pro děti po adaptaci i bez rodičů od cca 2 let . Jedná se o tříhodinový blok výtvarných, hudebních, pohybových aktivit s režimem podobným MŠ .

Klub doporučujeme  zejména pro děti, které ještě nechodí do školky, ale už se nebojí zůstat chvíli bez maminky. Pro děti je připraven pravidelný program podobný režimu mateřské školy ale uzpůsobený této věkové skupině, vedený zkušenými lektory, hrou děti získají dovednosti, které jim usnadní vstup do MŠ. Setkají se svými vrstevníky a budou tak mít příležitost komunikovat nejen se svými blízkými. Zábavnou formou si prohloubí své dovednosti a naučí se mnoho nového.

Provoz klubu zajišťují dvě lektorky, v současné době třikrát týdně (pondělí úterý a čtvrtek) v tříhodinových blocích od 9,00 do 12,00. Cena tříhodinového bloku je 150,-Kč.

OBSAH

DÉLKA LEKCE

(v minutách)

POZNÁMKA

1. ROZVOJ POZNÁNÍ

 • rozvoj poznávacích schopností, paměti, logického myšlení, rozvoj pozornosti a schopnosti soustředění, apod.
 • rozvoj smyslového vnímání, apod.
 • rozvoj samostatného tvořivého myšlení a fantazie, apod.
 • rozvoj řeči, slovní zásoby, schopnosti vyjadřování, komunikace, logopedie, apod.rozvoj sebepoznání,
 • rozvoj sociálních schopností

 

zpravidla 10 -15 minut

 

 

 

průběžně během pobytu

 

určeno pro všechny věkové kategorie, forma spontánní hra, individuální péče, skupinová hra, hrové učení

 

prostor: herna, třída, zahrada

pomůcky – dle námětu

2. DOVEDNOSTI

 • sebeobsluha, základy hygienických návyků, bezpečnost
 • jemná motorika, různé dovednosti

průběžně během pobytu

určeno pro všechny věkové kategorie, forma spontánní hra, individuální péče, hrové učení

prostor: herna, třída, zahrada

pomůcky – dle námětu

3. ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ, AKTIVITY, CVIČENÍ, HRY

 • rozvoj pohybových dovedností – chůze běh, lezení, poskoky, stoje, výdrže,
 • posilování svalů a rovnováhy, orientace v prostoru, hry s míčem, házení, chytání, aktivity s jiným nářadím, relaxace

 

 

průběžně během pobytu

určeno pro všechny věkové kategorie, forma spontánní hra, individuální péče, skupinová hra, hrové učení

prostor: herna, třída, zahrada

pomůcky – dle námětu

4. HUDEBNÍ AKTIVITY  a činnosti

 • objevování zvuků, , rozvoj sluchu, napodobování,
 • zpívání dětských písní, poslech hudby,
 • hra na rytmické nástroje, hra na tělo, rytmické hry
 • hudebně-pohybové hry

 

zpravidla 20 minut

 

určeno pro všechny věkové kategorie, forma spontánní hra, individuální péče, skupinová hra, hrové učení

prostor: herna, třída, zahrada

pomůcky – dle námětu

5. VÝTVARNÉ TVOŘENÍ  a činnosti

 • rozvoj výtvarných představ, schopnost vyjadřování a ovládnutí  základů kreslení, malování, modelování
 • výtvarné tvoření pomocí různých technik včetně zvládnutí základů motorických dovedností

zpravidla 20-30 minut

určeno pro všechny věkové kategorie, forma spontánní hra, individuální péče, skupinová hra, hrové učení

prostor: herna, třída, zahrada

pomůcky – dle námětu

6.  Jiné aktivity

 • dramatická
 • literární
 • taneční

 

 

 

určeno pro všechny věkové kategorie, forma spontánní hra, individuální péče, skupinová hra, hrové učení

prostor: herna, třída, zahrada

pomůcky – dle námětu

 

21.06.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 8697 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7