Česky   English

Systém třídění složek komunálního odpadu

 Systém třídění složek komunálního odpadu

Do kontejnerů (popelnic) by se měl odkládat pouze tzv. směsný komunální odpad, který nelze již dále třídit podle níže uvedeného rozdělení.  Kontejnery na separovaný odpad, velkoobjemové kontejnery, sběrny nebezpečného odpadu a  sběrné dvory jsou určeny k bezplatnému odkládání většiny složek komunálního odpadu pro občany hl.m. Prahy. Právnické osoby a živnostníci si musí zajistit likvidaci odpadu samostatně v rámci smluvního vztahu s organizací, která má oprávnění k nakládání s odpady.

PAPÍR - modrá sběrná nádoba

Modré sběrné nádoby nám slouží pro

 • noviny
 • časopisy
 • knihy, sešity, brožury
 • rozložené papírové krabice
 • karton a vlnitou lepenku
 • čisté papírové obaly, sáčky
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír

Do modrých sběrných nádob nikdy nedávejme

 • papírové kapesníky, ručníky
 • papírové pleny
 • uhlový papír (kopírovací)
 • voskový papír
 • mastný a jinak znečištěný papír
 • pauzovací papír
 • dehtový papír
 • vícevrstevné obaly (TetraPack)
 • od mléka a nápojů (kombinované)

PLAST - žlutá sběrná nádoba

Žluté sběrné nádoby nám slouží pro

 • plastové obaly
 • plastové tašky a sáčky
 • PET lahve - stlačené bez uzávěrů
 • čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
 • plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
 • polystyren

Do žlutých sběrných nádob nikdy nedávejme

 • vícevrstevné obaly (TetraPack)
 • guma, molitan, kabely
 • podlahové krytiny, lina, PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv
 • plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

SKLO – zelená sběrná nádoba

Zelené sběrné nádoby nám slouží pro

 • lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
 • sklo bílé i barevné
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • skleněné předměty všeho druhu
 • zavařovací sklenice - prázdné, bez zbytků potravin

Do zelených sběrných nádob nikdy nedávejme

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramiku
 • porcelán
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • kameninu
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla

Kontejnernery na objemný odpad

Velkoobjemové kontejnery nám slouží pro

 • starý nábytek - skříně, postele, stoly, židle, křesla,…
 • koberce, linolea, matrace,…
 • elektrotechniku - pračky, myčky, videa, počítače, rádia,…
 • zdravotní keramiku - umyvadla, záchody
 • kovový odpad - motory, kovové nosníky, plechy, kola, části autovraků, dřezy, vany

Do velkoobjemových kontejnerů nikdy nedávejme

 • stavební odpad - suť
 • pneumatiky
 • lednice
 • autobaterie a jiné nebezpečné odpady

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti IMP-servis, s.r.o. možnost bezplatného odkládání nebezpečného odpadu:

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty a odmašťovací přípravky
 • nepoužitelná cytostatika a léky
 • baterie a akumulátory
 • vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice)
 • vyřazené elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)

Odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby:

 • při mobilním (zastávkovém) sběru - všechny výše uvedené odpady mimo lednic a obrazovek, přehled sběru na Praze 7 je uveden  samostatně v Harmonogramu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
 • ve stabilních sběrnách a ve Sběrných dvorech
  pro Prahu 7 jsou nejdostupnějsí následující místa:
  Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel.: 266 00 72 99, 
  provozní doba: Po - Pa 8,30 - 17,00 hod. - v letním období do 18,00 hod., So 8,30 - 15, 00 hod. 
  ve sběrném dvoře lze odevzdat následující druhy odpadů:
      -   nebezpečný odpad včetně sběru lednic a obrazovek

  mimo nebezpečné odpady se dají ve sběrném dvoře odevzat i následující odpady
  •     objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
  •     elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.)
  •     kovový odpad
  •     dřevěný odpad
  •     odpad z údržby zeleně
  •     stavební odpad z bytových úprav v množství do l m3 zdarma
  •     papír, sklo, plasty
  •     a za úhradu - pneumatiky - 25,- Kč za kus
 • v lékárnách na území města - nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry. Ve všech lékárnách na území hl. m. Prahy si lze na průkaz diabetika vyzvednout papírový kontejnerek určený ke sběru upotřebených injekčních jehel a stříkaček,
 • na Informačních centrech Městské části Praha 7, Milady Horákové 2 a Komunardů 10,  v základních a středních školách - upotřebené baterie a monočlánky. 
22.03.2004 - Administrátor P7 ; Přečteno: 17646 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7