Česky   English

ZÁMĚR na uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s nájemcem BENU Česká republika a.s., na adrese Františka Křížka 22/683

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

po projednání v Radě MČ Praha 7 usnesení č. 0108/18-R

ze dne 9.2.2018

oznamuje a zveřejňuje

Z Á M Ě R

uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 a 1.08 umístěných v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7, o celkové ploše 114,3 m2, na dobu neurčitou, s možností výpovědi nejdříve k datu 31.12.2025, za nájemné 42.862,50,- Kč/měsíc/předmět bez DPH, tj. 51.863,63,- Kč/měsíc/předmět nájmu, včetně DPH v zákonné výši 21 % nájmu (4.500,- Kč/m2 za kalendářní rok bez DPH, tj. 5.445,- Kč/m2/rok, včetně DPH v zákonné výši 21 %),

mezi MČ Praha 7

a

BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10

 

zveřejněno od 9.2.2018     do 25.2.2018

09.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 72 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7