Česky   English

ZÁMĚR na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem NBP č. 230/102, účel užívání jako dílna, v domě Malířská 7/230

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

po projednání v Radě MČ Praha 7 usnesení č. 0056/18-R

ze dne 23.1.2018

oznamuje a zveřejňuje

Z Á M Ě R

na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 230/102, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Malířská 7/230, Praha 7, za nájemné 5.529,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.147,98 Kč/m2/rok), , kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 6.300,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.307,96 Kč/m2/rok), na základě nájemcem doloženého znaleckého posudku

mezi MČ Praha 7

a

s panem Ak. mal. Petrem Jarešem, Žitovlice 59, 289 34 Rožďalovice,

 

zveřejněno od 6.2.2018     do 21.2.2018

06.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 81 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7