Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Smaltovny 1334/22A, byt. jednotka č. 1334/8“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce volných bytů různého určení -  U Smaltovny 1334/22A, byt. jednotka č. 1334/8“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

 1. Krycí list nabídky
 2. Smlouva o dílo – závazný návrh 
 3. Nabídkový rozpočet – oceněný soupis prací
 4. Projektová dokumentace
 5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
 6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
 7. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 27. 12.2017, č.j. MČ P7 073333/2017/SU/Ces
 8. Doplnění ZD č. 1
 9. Projektová dokumentace
 10. Soupis stavebních prací – výkaz výměr
 11. Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
06.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 660 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7