Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Referent samosprávních agend (OSZ)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Referent/ka samosprávních agend- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)

Sjednaný druh práce: Referent samosprávních agend (OSZ) s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 9.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované vzdělání

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (obor veřejná správa, ekonomika, sociální práce)

Požadované znalosti

Základní orientace:

-    zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,

-    zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

-    zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu,

-    zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,

-    vyhl. č. 30/2001 Sb.

-    zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Orientace v tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na úrovni ORP.

Min. 2 roky praxe ve veřejné správě.

Další dovednosti,
schopnosti

Znalost MS Office.

Organizačně administrativní schopnosti.

Orientace v sociálně zdravotní oblasti.

Znalost AiP Safe výhodou.

ŘP výhodou.   

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 29.01.2018 Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor  personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení - pozice – Referent samosprávních agend (OSZ)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru : 15.02.2018 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 08.01.2018

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

11.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 141 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7