Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce NBP U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce NBP U Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Volný interiér“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Smlouva o dodávce - návrh
  3. Cenová specifikace - oceněný soupis volného nábytku
  4. Projektová dokumentace
  5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
  6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
  7. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
    7.1. Příloha 1 k Vysvětlení ZD č. 1 - Upravená Projektová dokumentace
  8. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
09.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 180 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7