Česky   English

ZÁMĚR na uzavření Dodatku č. 1 k smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 653/102, s účelem užívání jako provozovna, ul. Kamenická 50/653

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

po projednání v Radě MČ Praha 7 usnesení č. 1136/17-R

ze dne 12.12.2017

oznamuje a zveřejňuje

Z Á M Ě R

na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 653/102, s doporučeným účelem užívání jako provozovna, v domě Kamenická 50/653, Praha 7, za nájemné 4.738,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.162,70 Kč/m2/rok),

mezi MČ Praha 7

 a

 společností AlfaFIT, s.r.o., IČO: 27568997,

Umělecká 2/310, Praha 7,

kterým se mění pouze doba nájmu do 31.12.2024, neboť výše nájemného byla potvrzena na základě nájemcem doloženého znaleckého posudku,

vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto Záměru, kterou tvoří usnesení

Rady MČ Praha 7 č. 1136/17-R, zasedání č.86, ze dne 12.12.2017.

21.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 130 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7