Česky   English

Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 05 Praha 7   

zveřejňuje

Informaci o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP:

Termíny hodnocení došlých nabídek - občané budou informováni vždy minimálně 14 dní předem na úřední desce ÚMČ Praha 7.

Na veřejné části zasedání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 7 dne 10.01.2018 od 17.00 hod., v zasedací místnosti    č. 227 Úřadu MČ Praha 7, budou na začátku jednání hodnoceny došlé nabídky do soutěže o pronájem: 

 • NBP sklad, zveřejněné pod č. 723, na adrese Milady Horákové 75/382, P7 (opravy)
 • NBP sklad, zveřejněno pod č. 750 na adrese Veverkova 16/1407, P7
 • NBP sklad, zveřejněno pod č. 757 na adrese Kostelní 8/360, P7
 • NBP ordinace, zveřejněno pod č. 765 na adrese Jankovcova 45/864, P7
 • NBP ateliér, zveřejněné pod č. 775, na adrese U Smaltovny 59/382, P7
 • NBP sklad, zveřejněno pod č. 779 na adrese Šmeralova 24/933, P7
 • NBP kancelář, zveřejněno pod č. 780 na adrese U Studánky 29/241, P7
 • NBP provozování venkovního parkovacího stání, zveřejněno pod č. 781 na adrese pplk. Sochora 28/725 , P7
 • NBP pracovna, zveřejněné pod č. 782, na adrese Haškova 13/843, P7
 • NBP pracovna, zveřejněno pod č. 783 na adrese Přístavní 49/1187, P7
 • NBP pracovna, zveřejněno pod č. 784 na adrese Letohradská 7c/940, P7
 • NBP garáž, zveřejněno pod č. 785 na adrese Veletržní 39/1396 , P7
 • NBP garáž, zveřejněno pod č. 786 na adrese Veletržní 39/1396 , P7
 • NBP sklad, zveřejněno pod č. 787 na adrese Farského 1/1385 , P7

 

přičemž veřejné zasedání Komise bude hodnotit veškeré nabídky k výše  uvedeným NBP doručené do 10.01.2018 do 12:00 hod. na podatelnu ÚMČ Praha 7.

Ostatní nebytové prostory na které budou doručeny nabídky v uzavřených obálkách budou hodnoceny v následujícím termínu.

 

Zveřejněno: od 12.12.2017 do 10.01.2018 do 12 hodin

 

MČ Praha 7 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem předmětného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 7. Složená kauce bude neúspěšným uchazečům vrácena.

 

 

13.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 204 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7