Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Vyhlášení architektonické soutěže o návrh Revitalizace ulice Františka Křížka

Ulice pro Sedmičku

Vyhlášení architektonické soutěže o návrh Revitalizace ulice Františka Křížka

Dne 27. 11. 2017 vyhlásila MČ Praha 7 architektonickou soutěž o návrh Revitalizace ulice Františka Křížka. Tento záměr schválila Rada MČ Praha 7 dne 14. 11. 2017 usnesením č. 1028/17-R.

Ulice Františka Křížka představuje jednu z nejdůležitějších letenských os jak ve významu pobytovém, tak i komunikačním.  Díky novému průchodu přes připravované obchodní centrum (Letná OC) vytvoří přímou spojnici Letenských sadů a Stromovky. Kromě vysoké koncentrace veřejných institucí se zde nachází mateřské i základní školy, poliklinika, divadlo Alfréd ve Dvoře a kultovní kino Bio OKO, je také ulicí drobných obchodů a restaurací. Během celého dne zde proto vzniká neobvyklá pestrost souvisejících provozů a uživatelů veřejného prostoru, rodiče vodící děti do a ze školy či školky, studenti, turisté nebo v podvečer milovníci artových filmů. Nelze však opomenout obyvatele ulice svádějící každodenní boj o parkovací místo a ve své podstatě i životní prostor.

Architektonická soutěž představuje transparentní způsob, jak získat co nejkvalitnější návrh na revitalizace ulice. Smyslem/cílem soutěže a následně nové podoby ulice Františka Křížka je nalézt řešení zohledňující požadavky jeho obyvatel, jednotlivých organizací a provozovatelů, vytvořit bezpečný nástup před místními školami a odpovídající předprostor kina BIO OKO a v neposlední řadě přeměnit ulici v příjemné pobytové místo. Soutěžní podmínky jsou přílohou pod článkem. Kompletní informace o soutěži a související podklady jsou k dispozici na profilu zadavatele https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=234 a webu organizátora soutěže http://cceamoba.cz/novauliceprosedmicku/

MČ Praha 7 deklarovala vypsání architektonické soutěže ve svém Akčním plánu v kapitole 3.3. Kultivace a zajištění obytnosti veřejného prostoru, řešení prostupnosti územím, odstraňování bariér v bodě 3.3.4. architektonická soutěž na předprostor Bio Oko + revitalizace ul. Františka Křížka.

Dokumenty

 

29.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 633 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7