Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Obnova zeleně - rekonstrukce travnatých pásů“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Obnova zeleně - rekonstrukce travnatých pásů“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Návrh Rámcové dohody – závazný návrh obchodních podmínek
  3. Technická a cenová specifikace (oceněný bude přílohou č. 1 Rámcové dohody)
  4. Čestné prohlášení – Základní způsobilost
  5. Čestné prohlášení – Technická kvalifikace
  6. Specifikace travnatých pásů
12.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 359 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7