Česky   English

ZÁMĚR na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu NBP - na adrese Františka Křížka č.o. 18 č.p. 525

Z  Á  M  Ě  R

Městská část Praha 7 zveřejňuje záměr

na uzavření Dodatku č. 1

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

č. 1534/17 ze dne 05.04.2017

na pronájem nebytových prostor

dle  PV č. 525/103 v 1. PP

o celkové rozloze 57,0 m2

na adrese Františka Křížka č.o. 18 č.p. 525, 170 00 Praha 7,

nájemce:

Mamatata z.s.

IČ: 05412889

dle přiloženého Dodatku č. 1 

 

zveřejněno: po dobu 15 dnů, a to od 12.10.2017

Schváleno usnesením Rady MČ P7 č. 0917/17-R

11.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 73 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7