Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „MŠ Ortenovo náměstí - reko zahrady“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

MŠ Ortenovo náměstí - reko zahrady“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

 1. Krycí list nabídky
 2. Smlouva o dílo – závazný návrh 
 3. Soupis stavebních prací – výkaz výměr
 4. Projektová dokumentace  
  C.1 Situace širších vztahů
 5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
 6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
 7. Doplňující informace č. 1
  D.2.3 Herní prvky.pdf
  D.2.4 Prvky z palet a nástavců.pdf
  D.2.5 Nástěnky.pdf 
 8. Doplňující informace č. 2
12.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 462 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7