Česky   English

Cvičení výstavby protipovodňových zábran v Troji

V rámci cvičení Troja 2017 se v noci ze soboty 30. září na neděli 1. října v Troji stavěly protipovodňové zábrany. Hlavní město tím prověřilo zejména úplnost komponentů hrazení, ověřilo časové limity nutné k jejich výstavbě a zkontrolovalo technický stav pevných částí protipovodňové ochrany hl. m. Prahy. Prověrkou projšlo také nastavení informačních toků a součinnost jednotlivých složek podílejících se na výstavbě protipovodňových opatření v době povodně. Kontrola vystavených zábran proběhla o půlnoci za účasti primátorky hl. m. Prahy a její náměstkyně, pražského radní pro bezpečnost a prevenci kriminality, starosta MČ Praha Troja, zástupci médií a řady odborníků na krizové řízení a ochranu před povodněmi.

Cvičení opět prověřilo lidský faktor a technickou připravenost. Letošní akce proběhla za plného profesionálního nasazení podobně jako v loňském roce cvičení Holešovice 2016. Cvičení se zúčastnilo cca 300 osob – členové jednotek sboru dobrovolných hasičů, Aktivní zálohy Armády ČR, členové Českého červeného kříže, Správa služeb HMP, Hasičský záchranný sbor HMP, Městská policie HMP, Policie ČR, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Technická správa komunikací HMP, a.s., a Zdravotnická záchranná služba HMP.

Celková délka linie protipovodňových opatření hlavního města Prahy (HMP) v oblasti Troji je 274 metrů, výška hrazení se pohybuje v jednotlivých úsecích od 30 cm do 6,27 metru. Váha vyskladněných dílů mobilních opatření činí 39 874 kg. Vedle liniového mobilní hrazení byla prověřena i protipovodňová opatření na kanalizační síti. Konkrétně se jednalo o hradidlovou komoru a čerpací stanici v ulici Pod Havránkou.

Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  jpg  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku

Obrázek bez popisku

 

 

04.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 174 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7