Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Cvičení výstavby protipovodňových zábran v Troji

V rámci cvičení Troja 2017 se budou ze soboty 30. září na neděli 1. října v Troji stavět protipovodňové zábrany. Hlavní město takto prověří zejména úplnost komponentů hrazení, ověří časové limity nutné k jejich výstavbě a zkontroluje technický stav pevných částí protipovodňové ochrany hl. m. Prahy. Prověrkou projde také nastavení informačních toků a součinnost jednotlivých složek podílejících se na výstavbě protipovodňových opatření v době povodně.

Celková délka linie protipovodňových opatření hlavního města Prahy (HMP) v oblasti Troji je 274 metrů, výška hrazení se pohybuje v jednotlivých úsecích od 30 cm do 6,27 metru. Váha vyskladněných dílů mobilních opatření činí 39 874 kg. Mimo liniová mobilní hrazení budou prověřena i protipovodňová opatření na kanalizační síti. Konkrétně se jedná o hradidlovou komoru a čerpací stanici v ulici Pod Havránkou.

Cvičení se zúčastní cca 300 osob. Jsou to členové jednotek sboru dobrovolných hasičů, Aktivní zálohy Armády ČR, členové Českého červeného kříže, Správa služeb HMP, Hasičský záchranný sbor HMP, Městská policie HMP, Policie ČR, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Technická správa komunikací HMP, a.s., a Zdravotnická záchranná služba HMP.

Cvičení Troja 2017 si vyžádá některá dopravní opatření. Půjde především o úplné uzavření Tunelového komplexu Blanka, a to od 21:00 hodin 30. září do 05:00 hodin 1. října. Technická správa komunikací HMP využije tuto uzavírku k pravidelnému čištění a kontrole funkčnosti všech systémů. Současně bude v tuto dobu omezen provoz na těchto komunikacích: V Holešovičkách, Nová Povltavská, most Barikádníků, Povltavská, Pod Lisem, Trojský most, Trojská lávka, Pod Havránkou, U Vltavy, Vodácká, Pátkova a Bulovka.

Objízdné trasy povedou:

Pro jízdní směr od jihovýchodu: ulicemi Čuprova, Pod Labuťkou, Čuprova, Zenklova, Vosmíkových, Liberecká.

Pro jízdní směr od východu: ulicemi Prosecká, Čuprova, Zenklova, Vosmíkových, Liberecká.

Pro jízdní směr od jihu a severu: ulicemi Partyzánská, Vrbenského, Plynární, Argentinská.

25.09.2017 - Martin Vokuš ; Přečteno: 616 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7