Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce nebytových prostor – Komunardů 14/432 – Výměna výkladců v NBP č. 432/101 a NBP č. 432/102“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce nebytových prostor - Komunardů 14/432 - Výměna výkladců v NBP č. 432/101 a NBP č. 432/102“,

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Smlouva o dílo -  závazný návrh
  3. Soupis stavebních prací 
  4. Projektová dokumentace
  5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
  6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
  7. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 12.7.2017 č.j. MČ P7 038841/2017/SU/Pok
25.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 492 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7