Česky   English
Úřad městské části > Doprava > Dopravní omezení - stavební zábory, výkopy

Zvláštní užívání komunikací povolených v týdnu od 11.9. do 15.9. 2017

Z á b o r y  :   

Jankovcova 18   

 • stavební ohrada   
 • 12.09.-10.10.2017

Veverkova 26   

 • nepodchodné lešení   
 • 14.09.-12.10.2017

P ř e d z a h r á d k y, p r o d e j , r e k l a m a :

U průhonu 48

 • předzahrádka „Vltavín“
 • 01.10.-31.11.2017

Bubenské nábř. 306

 • předvolební akce ČSSD
 • 22.09.2017

Strossmayerovo nám. 1

 • předvolební akce ČSSD
 • 02.10.2017

Vltavská – prostranství u metra

 • předvolební trojhran TOP 09
 • 30.09.-22.10.2017

Letenské nám. u Billy

 • předvolební kostka Strana svobodných občanů
 • 01.10.-22.10.2017

V ý k o p y :

Argentinská – objekt Visionary

 • Oprava povrchu chodníku
 • 16. 9. – 13. 10. 2017

V zákoutí x Argentinská

 • Zařízení staveniště
 • 11. 9. – 31. 10. 2017

Poupětova 3

 • Kabely VN
 • 2. 10. – 20. 10. 2017

Badeniho v úseku Na Baště sv. Tomáše – Na Špejcharu

 • Oprava kabelů VN a SDK
 • 25. 9. – 31. 10. 2017

H a v á r i e :

Malá Plynární 2 – plyn

 • Od 7. 9. 2017

Františka Křížka x Milady Horákové – horkovod

 • 16. 9. – 23. 9. 2017

A u d i o v i z u á l n í  t v o r b a :

Roadrunner s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • 24.9.2017
 • Antonínská, NN 1338
 • Zábor části chodníku
 • 24.9.2017
 • NN 1338, Bubenská, M Vltavská
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení TVC spotu „Reebok“
 • Zodpovědná osoba za akci: Matúš Bubák – 723 704 723

FILM MAKERS s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Heřmanova č.or. 32, 34, Františka Křížka č.or. 15, 17, Vinařská č.or. 1, 3, 5, 7, Veverkova č. or. 3, 5
 • 27.9.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení televizního seriálu „POLDA 2“
 • Zodpovědná osoba za akci: Peter Petrík – 704 711 430

S p o r t o v n í  a k c e :

Zábor části vozovky

 • U Sparty
 • 24.9.2017

K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k é  a k c e :

Zábor části pěší zóny

 • Strossmayerovo náměstí – před kostelem sv. Antonína
 • 25.9.2017 – 27.9.2017
19.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 250 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7