Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha7“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha7“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Rámcová dohoda č. 2017/OIVZ/054 – závazný návrh
  3. Čestné prohlášení – Základní způsobilost
  4. Čestné prohlášení – Technická kvalifikace
  5. Specifikace nabídkové ceny plnění 
  6. Vyjádření o instalaci vánoční dekorace pro rok 2017
  7. Místa plnění - mapa
15.09.2017 - Tomíček ; Přečteno: 464 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7