Česky   English

Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP - Startovací ateliéry pro začínající umělce - Art District 7

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 05 Praha 7   

zveřejňuje

Informaci o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP - Startovací ateliéry pro začínající umělce - Art District 7:

Termíny hodnocení došlých nabídek - občané budou informováni vždy minimálně 14 dní předem na úřední desce ÚMČ Praha 7.

Na veřejné části zasedání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 dne 04.10.2017 od 17.00 hod., v místnosti č. 221 Úřadu MČ Praha 7, budou na začátku jednání hodnoceny došlé nabídky do soutěže o pronájem: 

 

-    NBP atelier Art District 7, zveřejněno pod č. 776 na adrese Vinařská 458/1, P7 

-    NBP atelier Art District 7, zveřejněno pod č. 777 na adrese Komunardů 431/12, P7 

-    NBP atelier Art District 7, zveřejněno pod č. 778 na adrese Korunovační 310/2, P7

 

přičemž veřejné zasedání Komise bude hodnotit veškeré nabídky k výše uvedeným NBP doručené    do 04.10.2017 do 11.30 hod. na podatelnu ÚMČ Praha 7.

Zveřejněno: od 13.09.2017 do 04.10.2017 do 11.30 hodin.

 MČ Praha 7 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem předmětného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 7. Složená kauce bude neúspěšným uchazečům vrácena.   

13.9.2017 - Tomíček ; Přečteno: 300 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7