Česky   English

Záštita

Záštita představuje vyjádření poskytovatele, že akce pořádaná pod záštitou přispívá k rozvoji společenského života v městské části a ke zvýšení propagace aktivit v rámci městské části Praha 7. Ve výjimečných případech může být záštita poskytnuta na akce nadregionálního charakteru.

 

Poskytnutí záštity je čestnou záležitostí. Ze záštity nevyplývá nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není rozhodnuto kompetentním orgánem jinak. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast zástupce MČ Praha 7 na pořádané akci nebo podpořeném projektu, ani nevzniká nárok na úlevu od místního poplatku.

Obecné informace a pojmy v rámci pořádání akcí

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

 

Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

Je třeba si vyřídit:

Žádost o záštitu

 

Žádost musí obsahovat název akce, datum a místo konání, popis akce, kontakt na pořadatele (e-mail nebo telefon).

 

Vzorový dopis – ke stažení zde

 

Pročtěte si prosím Pravidla

 

O záštitu můžete požádat přímo pana starostu nebo jednotlivé členy Rady MČ Praha 7 dle kompetenční oblasti (kultura, sport, životní prostředí, podpora podnikání, sociální a zdravotní atd.)

 

Složení Rady MČ Praha 7 – ke stažení zde

 

 

Ohlášení akce – informativní funkce

 

Po udělení záštity ohlaste akci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde obecné informace k ohlášení akcí.

Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na formuláři, který můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře
na e-mail: podatelna@praha7.cz.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Žádost o záštitu můžete zaslat v listinné podobě na adresu:

 

Městská část  Praha 7

titul, jméno, příjmení
starosta, zástupce starosty, radní
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

nebo zaslat podepsanou žádost ve formě skenu na e-mail:  podatelna@praha7.cz

Manuál pro užívání veřejného prostranství

V odkazu naleznete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z.s. jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak.  

Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru, vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Lukáš Fátor, vedoucí Odboru kultury a sportu

Právní předpisy:

  • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.08.2017

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

11.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 704 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7