Česky   English
Úřad městské části > Doprava > Dopravní omezení - stavební zábory, výkopy

Zvláštní užívání komunikací povolených v týdnu od 28.8. do 1.9. 2017

Z á b o r y  :   

Pplk. Sochora 4   

 • stavební ohrada   
 • 09.09.-08.10.2017

Trojská – parc. č. 148/2   

 • stavební ohrada   
 • 11.09.-06.10.2017

Letohradská 5   

 • stavební výtah   
 • 24.08.-08.09.2017

Na Výšinách 6   

 • PL, kontejner   
 • 15.09.–15.12.2017

Veverkova 27   

 • kontejner, stavební výtah
 • 20.09.-17.10.2017   

Milady Horákové 20

 • kontejner, skl. materiálu
 • 16.09.-15.10.2017

P ř e d z a h r á d k y, r e k l a m n í  s t o j k y:

Dukelských hrdinů 35   

 • předzahrádka „ Cafe Francin“
 • 04.09.-31.10.2017

Milady Horákové X Kamenická

 • reklamní stojka „African Culture“
 • 04.09.2017-31.8.2018

V ý k o p y :

Dukelských hrdinů 21

 • Plynovodní přípojka
 • 28. 8. – 1. 9. 2017

Na ovčinách

 • Kabel NN
 • 25. 8. – 1. 9. 2017

U průhonu 8

 • Přeložka přípojek plynu, vody a kanalizace
 • 4. 9. – 25. 9. 2017

Dobrovského x Ovenecká

 • Plynovodní přípojka
 • 4. 9. – 12. 9. 2017

Argentinská, Plynární, U městských domů

 • Spojkoviště
 • 23. 8. – 15. 9. 2017

Argentinská x Plynární

 • Náhradní chodník, zařízení staveniště
 • 1.    9. 2017 – 31. 8. 2018

H a v á r i e :

U Pergamenky 3 – plyn

 • 23.  – 28. 8. 2017

Jankovcova 18 – plyn

 • Od 23. 8. 2017

Duk. hrdinů 47 – voda

 • 28. 8. – 4. 9. 2017

Nad štolou 3 – voda

 • 30. 8. – 6. 9. 2017

A u d i o v i z u á l n í  t v o r b a :

Happy celuloid s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Tusarova č.or. 53
 • 17.9.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení celovečerního filmu „Věčně tvá nevěrná“
 • Zodpovědná osoba za akci: Mgr. Ivan Vakaráč – 602 290 731

NEW WAVE location s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Jankovcova č.or. 47a
 • 14.9.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení televizního seriálu „Černé vdovy“
 • Zodpovědná osoba za akci: Martin Písařík – 777 245 487

S p o r t o v n í  a k c e :

Zábor části vozovky

 • U Sparty
 • 10.9.2017

K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k é  a k c e :

Indep s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • U Trojského zámku
 • 14.9.2017

Auto Mat, z.s.

 • Zábor části vozovky
 • U akademie úsek mezi ulicí Sochařskou a Malířskou, Gerstnerova, Františka Křížka úsek mezi ulicí Heřmanovou a Milady Horákové, Pplk. Sochora, Kamenická, Jateční od ulice Komunardů k ulici Na Maninách, Sládkova, Tusarova
 • 16.9.2017
 • Zábor části chodníku
 • Dukelských hrdinů 47 před Veletržním palácem, U akademie, Nábř. Kpt. Jaroše – podchod pod Hlávkovým mostem, Kamenická, Tusarova, Františka Křížka, Strossmayerovo  náměstí, Veverkova, Gerstnerova
 • 16.9.2017
 • Pořádání kulturní akce „Zažít město jinak“
06.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 349 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7