Česky   English
Úřad městské části > OP Praha - pól růstu (OP PPR)

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ Na Výšinách

 školka3.jpg

Název projektu: „NAVÝŠENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘI MŠ NA VÝŠINÁCH“
REG. č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000267
Zahájení projektu: 27. 5. 2016
Ukončení projektu: 15. 3. 2018

Základní informace o projektu

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 3 do 6 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy 7, a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání.

Nezbytnost realizace projektu je dána současným nevyhovujícím stavem míst v MŠ na území MČ Praha 7, kdy v posledních cca 10 letech je identifikován značný převis poptávky nad nabídkou, který činí ročně až stovky dětí (přes 300 dětí ve školním roce 2014/2015, téměř 200 dětí ve školním roce 2015/ 2016, cca 100 dětí ve školním roce 2016/2017).

 

Nositelem projektu je Městská část Praha 7

Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ Na Výšinách o jednu novou třídu v sousedící budově DDM pro celkem 22 dětí primárně ve věku od 3 let.  Projekt je spojen s celkovou rekonstrukcí budovy DDM, vodárenské věže a okolí.

 

Realizace projektu

 

OPPPR.jpg

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

14.09.2017 - Tomíček ; Přečteno: 503 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7