Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Praha 7 požaduje kvalitní dokončení úprav rekonstruovaných ulic

V létě tohoto roku došlo na území sedmé městské části k souběhu stavebních prací, které výrazně zasáhly do vozovek a chodníků. Především se jedná o úpravy povrchu ulice Veletržní a rekonstrukce horkovodů v oblasti Letné. Rada městské části požaduje, aby investoři akcí (TSK, Pražská teplárenská a Dopravní podnik) dotčené komunikace upravili v nezbytné kvalitě pro jejich bezproblémové užívání a nedošlo tak ke zhoršení stavu letenských ulic.

Rekonstrukce horkovodních rozvodů realizuje v Praze 7 společnost Pražská teplárenská od letošního května. Stavební práce v několika etapách zasáhly velké množství ulic na Letné. Městská část se se na Pražskou teplárenskou obrací s požadavky, aby neprodleně po uzavření povrchů vozovek a chodníků zajistila obnovu poškozeného vodorovného dopravního značení, především pak na přechodech pro chodce u základních a mateřských škol. Veškeré úpravy by pak měly být hotovy do konce srpna, tedy ještě před zahájením nového školního roku.

Další zásadní dopravní akcí tohoto léta je rekonstrukce povrchu ulice Veletržní. V rámci úprav je zde pokládán takzvaný mikrokoberec s hrubší texturou, která zajišťuje lepší protismykové vlastnosti.  Akci realizuje Technická správa komunikací, zhotovitelem je společnost EUROVIA CS. Praha 7 se vyjadřovala k řešení vodorovného dopravního značení. V průběhu stavebních prací však městská část zaznamenala problémy, které se týkaly kvality povrchu nové vozovky a dalších realizovaných prvků.  Praha 7 proto vyvolala místní šetření. S ohledem na zjištěné skutečnosti rada ve čtvrtek 24. 8. schválila níže uvedený soubor požadavků, jejichž realizaci po zhotoviteli požaduje do 30. 9.

  • zbroušení napojení nového krytu vozovky v místech dotyku s vozovkou původní    
  • uchycení krytů kanálů a šachet a zarovnání jejich uložení do roviny s novým krytem vozovky
  • odstranění nerovností povrchů vozovky a zametení volného kameniva a obrusné vrstvy
  • dokončení chráněného přechodu pro chodce s ostrůvkem na úrovni ul. Františka Křížka
  • úpravu instalovaných baliset, aby jejich odrazky byly natočeny ve směru projíždějících vozidel
  • informování obyvatel Prahy 7 o technologickém postupu aplikace mikrokoberce

V souvislosti s posledním bodem městská žádá společnost EUROVIA CS o účast na místním šetření
a setkání s občany, na kterém by veřejnosti měly být vyjasněny všechny problematické části obnovy povrchu ulice Veletržní. Toto setkání by se mělo uskutečnit nejpozději do poloviny září, tedy ještě před finálním dokončením všech úprav.

Obrázek bez popisku

     ostrůvek pro chodce ul. Veletržní

25.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1283 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7