Česky   English

Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018

Pravidla grantového řízení pro

„CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2018“

Vyhlášené programy:

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy

Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských z ařízení n a ú zemí h lavního m ěsta P rahy s výjimkou škol vysokých

Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou

Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou

Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 

Lhůta pro podání žádosti:

od 25. 9. do 13. 10. 2017 – pro všechny programy

Pravidla grantového řízení - příloha č.1 k usnesení Rady HMP  č. 1891 ze dne 15. 8. 2017

22.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 322 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7