Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Tusarova 7/1263, byt. jednotka č. 1263/16“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce volných bytů různého určení – Tusarova 7/1263, byt. jednotka č. 1263/16“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Smlouva o dílo -  závazný návrh
  3. Soupis stavebních prací 
  4. Projektová dokumentace
  5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
  6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
04.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 743 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7