Česky   English

Angličtina pro falešné začátečníky

  • Lektor - Milena Lásková 
  • středa 16:30 - 18:00

Angličtina pro falešné začátečníky je ideální pro upevňování a procvičování přítomného času, využití slovní zásoby v situačních rozhovorech a rozšiřování slovní zásoby. Nastartování času minulého a budoucího. Trénink komunikační pohotovosti, intonace a správné výslovnosti za použití adekvátních slovních obratů při udržování daného pořádku slov ve větách.

Naučíme se žádat o souhlas, o pomoc, vyjadřovat nesouhlas, vyprávět co se stalo/nestalo, budeme plánovat a hodnotit. Budeme nakupovat, objednávat a řešit vzniklé problémy. Doplníme slovní zásobu, týkající se zaměstnání a činností spojených s prací.

Na konci kurzu by účastníci měli mít utříděný slovosled, stavbu vět a správné používání ustálených frází v běžné komunikaci.

04.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 804 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7