Česky   English

Sanskrt pro mírně pokročilé

  • Lektor - Míla Jebavá
  • středa 18:15 - 19:45

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a  říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty.

Kurz je určen pro velmi mírné  začátečníky a navazuje na kurz pro začátečníky z jara t.r. 

Budeme procvičovat čtení a psaní písma dévanágarí, kterým jsou psané svaté indické texty, s tím souvisí i ligatury (tj. spojování znaků písma), z nichž se naučíme již některé obtížnější. Vysvětlíme si některé nejdůležitější pojmy z indické filosofie (brahma, átmá, dharma, karma, mokša, puruša, prakrti, apod.) a názvy některých jógových ásan.

Naučíme se časovat slovesa ve tvaru média v přítomném čase, skloňovat podstatná jména mužského a středního rodu i-kmenů a u-kmenů a další obtížnější pravidla pravidla hláskové asimilace, tzv. sandhi.

Souběžně si přeložíme a vysvětlíme některé  gramaticky jednodušší mantry  a na vybraných verších z Bhagavadgíty si ukážeme, jak postupovat při překladu sanskrtských textů. Texty z učebnice  budou doplněny dalšími vlastními výukovými materiály lektorky.

Na tento  podzimní kurz pak naváže pokračovací kurz na jaře r.2018. Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech.

Konečným cílem   výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové filosofie.

Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; případně vydání z roku 2006.

Učebnice není v ceně kurzu.

04.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 623 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7