Česky   English
Úřad městské části > Doprava > Dopravní omezení - stavební zábory, výkopy

Zvláštní užívání komunikací povolených v týdnu od 12.6. do 16.6. 2017

Z á b o r y  :   

Čechova 18   

 • kontejner   
 • 05.07.-30.07.2017

Korunovační 11   

 • kontejner   
 • 19.06.-31.10.2017   

Milady Horákové 20   

 • kontejner   
 • 19.06.-31.10.2017

Komunardů 53   

 • kontejner   
 • 26.06.2017

Janovského    11   

 • mobilní plošina   
 • 28.06.-30.06.2017

Schnirchova 2 x Řezáčovo nám.

 • nepodchodné lešení   
 • 21.06.-23.06.2017

Zábor části vozovky pro umístění mobilní vysokozdvižné plošiny

 • U Sparty – strana přilehlá ke stadionu AC Sparta
 • 21.6.2017

Zábor části chodníku pro umístění mobilní vysokozdvižné plošiny

 • Milady Horákové – strana přilehlá ke stadionu AC Sparta
 • 21.6.2017

P ř e d z a h r á d k y:

Na Maninách 12

 • předzahrádka „ Nevaro“
 • 19.06.-15.10.2017

V ý k o p y :

U Pergamenky 8

 • Rekonstrukce přechodu pro chodce a výstavba nové kanalizační vpusti
 • 23. 6. – 2. 8. 2017

H a v á r i e :

Heřmanova x Janovského – voda

 • 13. – 20. 6. 2017

V zákoutí 1 – voda

 • 13. – 20. 6. 2017

Tusarova 25 – plyn

 • Od 12. 6. 2017

Plynární x Argentinská – optický kabel

 • 14. – 21. 6. 2017

Heřmanova x Dukelských hrdinů – voda

 • 14. – 21. 6. 2017

U Výstaviště 3 – voda

 • 15. – 22. 6. 2017

Pplk. Sochora x Fr. Křížka – tel. kabel

 • 13. – 20. 6. 2017

Veverkova x M. Horákové – tel. kabel

 • 13. – 20. 6. 2017

U papírny x Za papírnou – voda

 • 19. – 26. 6. 2017   

A u d i o v i z u á l n í  t v o r b a :

LOCATERS s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Malířská, U akademie, Kamenická
 • 27.6.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení televizního seriálu „Dabing Street“
 • Zodpovědná osoba za akci: Gabriela Poledníková – 777 219 290

FILM HUNTERS s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Jankovcova č.or. 47a
 • 25.6.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení reklamního spotu „FUZE TEA“
 • Zodpovědná osoba za akci: Martin Minář – 603 262 632

FILM HUNTERS s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Čechova č.or. 1, 2, 4, 6
 • 25.6.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení filmu „TOMAN“
 • Zodpovědná osoba za akci: Marie Veverková – 778 521 321

FILM HUNTETRS s.r.o.

 • Zábor části chodníku
 • Milady Horákové č.or. 85
 • 25.6.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení filmu „TOMAN“
 • Zodpovědná osoba za akci: Marie Veverková – 778 521 321

K u l t u r n í  a k c e :

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Zábor části chodníku
 • Dukelských hrdinů č.or. 47 – Veletržní palác
 • 23.6.2017

MČ P7

 • Zábor chodníku
 • Milady Horákové č.or. 2 – před IC MČ Praha 7
 • 27.6.2017
19.06.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 522 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7