Česky   English
Úřad městské části > Doprava > Dopravní omezení - stavební zábory, výkopy

Zvláštní užívání komunikací povolených v týdnu od 5.6. do 9.6. 2017

Z á b o r y  :   

Kostelní 44       

 • manipulační prostor pro demontáž jeřábu   
 • 24.06.2017

V Háji č.parc. 2325

 • stavební ohrada   
 • 05.06.-30.06.2017   

Dukelských hrdinů 26   

 • nepodchodné lešení, kontejner   
 • 12.06.-10.07.2017

U Smaltovny 23   

 • podchodné lešení, bezp.zábor vozovky a skládka materiálu
 • 15.06.-14.07.2017

Ovenecká 46   

 • kontejner, podchodné lešení
 • 08.06.-31.07.2017

Veverkova 18

 • kontejner, skládka materiálu, stavební výtah a stavební ohrada
 • 26.06.-29.09.2017

Dobrovského 29

 • kontejner
 • 27.06.2017

Stupkova 6

 • kontejner
 • 29.06.2017

Šternberkova 10 x Schnirchova 6

 • nepodchodné lešení
 • 16.06.-30.06.2017

V ý k o p y :

V háji x Tusarova

 • Kabely NN
 • 15. 6. – 14. 7. 2017

Na výšinách

 • Kanalizační přípojka
 • 12. 6. – 21. 6. 2017

Františka Křížka v úseku Veletržní – Heřmanova

Haškova v úseku Veletržní – Heřmanova

 • Obnova horkovodu
 • 12. 6. – 7. 7. 2017

Dobrovského v úseku Ovenecká – U letenského sadu

Ovenecká x Dobrovského

 • Obnova horkovodu
 • 10. 6. – 26. 6. 2017

Plynární x Argentinská, V zákoutí

 • Provizorní chodník, přeložka kabelů, zařízení staveniště
 • 15. 6. – 31. 8. 2017

H a v á r i e :

Poupětova u VO č. 701202 – optický kabel

 • 7.  – 14. 6. 2017

U průhonu x U městských domů – optický kabel

 • 7. – 14. 6. 2017

U městských domů 7 – voda

 • 9. – 16. 6. 2017

Pplk. Sochora 37 – tel. kabel

 • 8. – 15. 6. 2017

Železničářů x Na šachtě – voda

12. – 19. 6. 2017

A u d i o v i z u á l n í  t v o r b a :

Roadrunner s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Bubenská (NN1338), Strossmayerovo náměstí č.or. 6 a strana protilehlá
 • 16.6.2017
 • Zábor části chodníku
 • Antonínská, Bubenská „M“ Vltavská, NN 1338
 • 16.6.2017    
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení TVC spotu
 • Zodpovědná osoba za akci: Michal Rössler – 737 078 591

Rodrunner s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Čechova č.or. 27, 29, 31, 33, 36
 • Zábor části chodníku
 • Čechova č.or. 36
 • 13.6.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení TVC spotu
 • Zodpovědná osoba za akci: Michal Rössler – 737 078 591   

S p o r t o v n í  a k c e :

Zábor části vozovky

 • Nad Královskou oborou č.or. 51
 • 8.6.2017 – 23.6.2017
 • „FIBA Euro Basket Woman“
12.06.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 404 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7