Česky   English
Úřad městské části > Doprava > Dopravní omezení - stavební zábory, výkopy

Zvláštní užívání komunikací povolených v týdnu od 29.5. do 2.6. 2017

Z á b o r y  :   

Kostelní 44   

 • jeřáb, stavební ohrada a stavební buňky   
 • 12.06.-31.07.2017

Jirečkova 4   

 • kontejner   
 • 09.06., 12.06., 16.06. a 21.06.2017

Dělnická 44   

 • podchodné lešení   
 • 12.06.-14.07.2017

Jankovcova 18   

 • stavební ohrada   
 • 01.06.-31.08.2017

Kostelní 5   

 • kontejner, skládka materiálu
 • 14.06.-08.09.2017   

P ř e d z a h r á d k y:

Dělnická 19   

 • předzahrádka „ASIA FOOD“
 • 05.06.-30.09.2017

Kamenická 17       

 • předzahrádka „ Na Kovárně“
 • 05.06.-04.07.2017

Heřmanova 11   

 • předzahrádka „ Klubovna Heřmanka“
 • 05.06.-15.09.2017

V ý k o p y :

V Podhoří

 • Přípojky vody, plynu, elektro
 • 10. 6. – 30. 6. 2017

H a v á r i e :

Za elektrárnou x Holešovické nábř. – plyn

 • Od 28. 5. 2017
 • 9 m

Veverkova 37 – horkovod

 • 30. 5. – 16. 6. 2017
 • 20 m

V háji 15 – optický kabel

 • 29. 5. – 6. 6. 2017
 • 2 m

V háji x Tusarova – otický kabel

 • 29. 5. – 6. 6. 2017
 • 2 m

Komunardů 57 – tel. kabel

 • 29. 5. – 6. 6. 2017
 • 2 m

Komunardů x U průhonu – tel. kabel

 • 30. 5. – 6. 6. 2017
 • 2 m

Skalecká 5 – plyn

 • Od 31. 5. 2017
 • 9 m

Šmeralova 1 - voda

 • 1. 6. – 8. 6. 2017
 • 6 m

U Pergamenky  - plyn

 • Od 1. 6. 2017
 • 6 m

A u d i o v i z u á l n í  t v o r b a :

DonArt production, s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Čechova č.or. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, Sládkova č.or. 6, 13
 • 17.6.2017 – 18.6.2017
 • Zábor části vozovky
 • Kamenická č.or. 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47
 • 17.6.2017    
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení českého filmu „Děti samotářů“
 • Zodpovědná osoba za akci: Daniel Suhay – 776 220 967   

K u l t u r n í  a k c e :

Zábor části chodníku

 • Strossmayerovo náměstí, Letenské náměstí, Bubenská „M“ Vltavská
 • 9.6.2017 a 10.6.2017
 • „Festival pouličního umění v Praze“

Zábor části vozovky a chodníku

 • Kostelní – před NTM
 • 10.6.2017
 • „Muzejní noc“
05.06.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 631 x



Copyright © 2012 Městská část Praha 7