Česky   English
Úřad městské části > Doprava > Dopravní omezení - stavební zábory, výkopy

Zvláštní užívání komunikací povolených v týdnu od 24.4. do 28.4. 2017

Z á b o r y  :   

Schnirchova 6 x Šternberkova 10

 • nepodchodné lešení       
 • 15.05.-25.06.2017 

Šimáčkova 4   

 • stavební výtah, skládka materiálu
 • 11.05.2017-10.05.2018   

Nad Štolou 1   

 • stavební ohrada   
 • 02.05.-01.11.2017

Přístavní 33   

 • kontejner       
 • 09.05.2017   

P ř e d z a h r á d k y, l a v i č k y , r e k l a m a, v ý s t a v k y:

Nad Královskou oborou 31

 • předzahrádka „Lokál nad Stromovkou“   
 • 01.05.-02.10.2017

Dukelských hrdinů 58   

 • předzahrádka „ Valcha“
 • 09.05.-15.09.2017

U Uranie 20   

 • předzahrádka „ Císařská zahrada“
 • 22.05.-22.09.2017

Tusarova 25   

 • předzahrádka „ Barry Caffee“
 • 24.04.-30.09.2017

Dukelských hrdinů 20

 • předzahrádka „Pizzerie Flamengo“
 • 26.04.-24.09.2017

Františka Křížka 28

 • předzahrádka „ Na Mělníku“
 • 03.05.-30.09.2017

Jankovcova 17

 • předzahrádka „ Baterka“
 • 03.05.-30.09.2017

Ortenovo nám. 28  

 • předzahrádka „ Cafe Bar Pepek“
 • 03.05.-15.10.2017

Milady Horákové 38

 • předzahrádka „Dos Mundos Cafe“
 • 01.05.-30.09.2017

Milady Horákové 36

 • výstavka květin   
 • 26.04.-04.11.2017

Milady Horákové 52

 • RS „ La Capanina“
 • 03.05.2017-02.05.2018

V ý k o p y :

U studánky, Kamenická, Ovenecká, Umělecká

 • Výměna regulátorů plynu
 • 2. 5. – 13. 5. 2017

V háji x Tusarova

 • Pokládka optického kabelu
 • 2. – 5. 5. 2017

Hlávkův most, nábř.. Kpt. Jaroše, Štvanice

 • Kolektor Hlávkův most
 • 15. 5. 2017 – 13. 5. 2018

H a v á r i e :

U Pergamenky 3 – voda

 • 28. 4. – 5. 5. 2017
 • 6 m

A u d i o v i z u á l n í  t v o r b a :

FILM MAKERS s.r.o.

 • Zábor části vozovky
 • Tusarova č.or. 37, 39, 40, 41, 43
 • 8.5.2017 - 9.5.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení upoutávky na televizní seriál „Až po uši“
 • Zodpovědná osoba za akci: Daniel Suhay  – 776 220 967   

LOCATERS s.r.o.

 • Zábor části chodníku
 • Bubenská před vstupem do KD Vltavská
 • 4.5.2017
 • Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení seriálu “Dabing Streret“
 • Zodpovědná osoba za akci: Gabriela Poledníková – 777 219 290   

S p o r t o v n í  a k c e :

Zábor části vozovky

 • U Sparty
 • 20.5.2017
03.05.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 621 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7