Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2017

Praha 7 nabízí startovací ateliéry pro mladé umělce

Sedmá městská část přichází s další možností, jak podpořit rozvoj kultury na svém území. V rámci projektu kreativní čtvrti Art District 7 nabízí mladým umělcům startovací ateliéry za zvýhodněné nájemné.

„Základní myšlenkou Art Districtu 7 je podpora přirozeného rozvoje kulturního prostředí v naší městské části. Proto chceme vedle spolupráce se zavedenými kulturními aktéry pomáhat také umělcům, kteří stojí na samém počátku své tvůrčí dráhy. Podmínkou pro získání startovacího ateliéru bude předložení projektu, kde umělec představí svůj záměr zapojení do kulturního života na Sedmičce. Rovněž budeme chtít, aby bylo jeho dílo v průběhu nájmu i po jeho ukončení prezentováno veřejnosti,“ uvedla radní Prahy 7 Hana Třeštíková.

Startovací ateliéry bude Praha 7 nabízet prostřednictvím výběrového řízení. Do něj se budou moci zapojit studenti umělecké vysoké školy na území Prahy 7 či občané s trvalým bydlištěm v Praze 7, kteří studují uměleckou vysokou školu kdekoli v ČR i zahraničí. Součástí přihlášky do výběrového řízení bude krom jiného také portfolio současné tvorby, motivační dopis či stručný projekt využívání prostor s ohledem na plánovanou uměleckou činnost.

Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.

„Praha 7 má již historicky bohatou kulturní tradici, proto se zde také nachází řada prostor kolaudovaných jako ateliéry. V okamžiku, kdy se vhodné prostory uvolní, zařadíme je do projektu startovacích ateliérů. V současné době již zveřejňujeme výběrové řízení na první ateliér v Korunovační ulici. Dalších 7 prostor připravujeme. Ty bychom mladým umělcům chtěli postupně nabízet do konce roku,“ řekl zástupce starosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš, který jako technik správní firmy během aprílové výměny rolí kontroloval připravovaný ateliér ve Vinařské ulici.

Nájmy ve startovacích ateliérech budou uzavírány na dobu 1 – 3 roky. Výše nájemného bude činit 100 Kč za m2 na měsíc.         

 

Pravidla pro startovací ateliéry a další informace naleznete zde:
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Byty-nebytove-prostory-nemovite-veci-/Nebytove-prostory 

28.04.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 740 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7