Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Praha řeší problémy u výjezdu z Blanky, změní se režim křižovatky Pelc - Tyrolka

Na základě podrobného vyhodnocení dosavadního zkušebního provozu Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu, dojde v neděli 30. dubna ke změně dopravního režimu v ulici V Holešovičkách, v oblasti mimoúrovňové křižovatky Pelc-Tyrolka.

Od okamžiku instalace dopravního značení bude stávající připojovací pruh z ulice Povltavská průběžný, což znamená, že vozidla přijíždějící ve směru od ulice Povltavská (z Bubenečského tunelu) budou pokračovat ve směru k D8 (z centra) bez nutnosti připojení. Tato úprava bude provedena na úkor snížení počtu jízdních pruhů ze směru od mostu Barikádníků, ke kterému dojde v oblasti odbočení do ulice Na Truhlářce. Navrhované úpravy jsou patrné v přiloženém schématu.

Důvodem úprav je zvýšení plynulosti dopravy ve stávajícím průpletu, navazujícím na připojovací rampu z ulice Povltavská (výjezd z Bubenečského tunelu). V dopravních špičkách zde vznikají kapacitní problémy, které způsobují tvorbu kolon vozidel až k portálu Bubenečského tunelu, což vede k nutnosti regulace vjezdu zejména do tunelu Mrázovka, a vzniku kolon vozidel v ulici Dobříšská (z bezpečnostních důvodů nelze připustit vznik kolony v tunelu).

„Problematický výjezd z tunelového komplexu v Troji způsoboval kolony, kvůli kterým musel být často regulován vjezd na druhé straně do tunelu Mrázovka, proto dostali odborníci pokyn najít optimální řešení tohoto problému. Pevně věřím, že jsme je našli a test v praxi ukáže, že plynulost dopravy se výrazně zvýší,“ řekl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Navrhované dopravní opatření vzniklo na základě podrobného prověření relevantních variant a bude zavedeno jako provizorní po zkušební dobu 3 měsíců. Následně bude jeho účinek vyhodnocen a, buď dostane definitivní podobu, nebo bude hledáno jiné dopravní řešení ke zvýšení plynulosti dopravy v této lokalitě.

Příloha: Schéma úpravy

 

Tiskovou zprávu naleznete na
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis

 

zdroj: MHMP

 

 

28.04.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 847 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7