Česky   English

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 7

Školní rok 2018/2019

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 7 pro školní rok 2018/2019 se budou konat ve všech školkách 2. - 3. 5. 2018 od 13,30 hod do 17,00 hod.

K zápisu budete potřebovat:

  • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (viz níže)
  • evidenční list potvrzený pediatrem (evidenční list  včetně vyjádření lékaře v souboru doc.)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu dítěte na území ČR.

Zákonný zástupce poté obdrží v mateřské škole registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o žádosti.

Přihlášku můžete podat do více mateřských škol s označením preferencí.

Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7.

Jakékoli dotazy k zápisům do MŠ můžete směřovat na jednotlivé školky či na vedoucí odboru školství ing. D. Výborovou, mail: VyborovaD@praha7.cz , tel: 603 464 812

 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech

09.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2470 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7