Česky   English
Úřad městské části > MAP - Místní akční plány rozvoje vzdělávání - správní obvod Praha 7

Zapojení veřejnosti do přípravy MAP

Princip zapojení veřejnosti do plánovacích procesů

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7“, Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 rozlišuje při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce s veřejností:

(1) zajištění přístupu veřejnosti k informacím,

(2) aktivní informování občanů,

(3) konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu),

(4) spoluúčast veřejnosti na plánování.

Je důležité upozornit, že jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém.

Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo všechny tyto části.

 

Vzájemně prospěšní rodiče
(zapojování rodičů do společného postupu při vzdělávání dítěte i do života školy na Sedmičce)

 

Jak připravovat děti na budoucí povolání již na základní škole
(přenositelné kompetence)

28.03.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 660 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7