Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje odbor  životního prostředí,  Úřad městské části Praha 7 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledku kontrolní činnosti v roce 2016.

V roce 2016 bylo odborem životního prostředí ÚMČ Praha 7 vykonáno 15  kontrol.

Povinně zveřejňované výsledky podléhají pouze kontrolám, které byly vykonány na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Níže uvedená zjištěná pochybení se týkají pouze subjektů, vůči kterým vystupoval zdejší úřad jako kontrolující, tj. nejedná se o pochybení ÚMČ Praha 7.

Odbor životního prostředí Úřad městské části je v přenesené působnosti dotčeným orgánem při  kontrolách prováděných dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a dle zákona  č. 185/2001Sb., o odpadech.

Kontroly a MŠ za rok 2016 v referátu ochrany ovzduší

předmět kontroly

počet kontrol u fyzických osob

počet kontrol u podnikajících fyzických osob

počet kontrol u právnických osob

zjištěná pochybení

ochrana ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.

0

1

2

bez závad

 

Kontroly a MŠ za rok 2016 v referátu odpady

předmět kontroly

počet kontrol u fyzických osob

počet kontrol u podnikajících fyzických osob

počet kontrol u právnických osob

zjištěná pochybení

Odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.

0

1

11

bez závad

Plnění jednotlivých nápravných opatření je ze strany OŽP ÚMČ Praha 7 průběžně sledováno.

 

V Praze dne 14. 3. 2017

15.03.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 850 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7