Česky   English

Rok 2016

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí za rok 2016

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Ulice Specifikace zdroje

Výsledný dokument
(DOC formát)
 

25.2. MR&S architekti s. r. o. Stavební úpravy činžovního domu č. p. 195, k. ú. Holešovice, ul. Janovského 2 ks nástěnných teplovodních kotlů BUDERUS GB 162-35 s celkovým výkonem do 100 kW. dokument.doc
29.2. G.A.A., s. r. o.
Ing. arch. Miroslav Hrbek
Novostavba bytového domu

Trojská 132

2 ks nástěnných plynových kondenzačních kotlů VAILLANT VU 656/4-5 ecoTEC o max. výkonu 138,4 kW. dokument.doc
2.3. IVBA spol. s r. o. Národní zemědělské muzeum v Praze- řešení venkovní expozice Kostelní Plynová kotelna II. kategorie osazená dvěma kotli BUDERUS o celkovém výkonu 1200 kW. dokument.doc
5.3. TTP spol. s r. o. Půdní nástavba bytových jednotek a přístavba výtahu Jana Zajíce. 140/ 32 5ks plynový kondenzační kotel Geminox, typ THRs 2-17, s výkonem 2,3 – 16,9 kW. dokument.doc

7.3.

Ing. Magda Poláková

Plynová kotelna

Nad Královskou oborou 268/41

2 ks nástěnných plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W s jmenovitým příkonem do 160 kW. dokument.doc
14.3.

Nolimat

Vestavba dvou půdních bytů v 6. NP a přístavba výtahu Dukelských hrdinů 56 2x v plynové kondenzační kotle dokument.doc
21.3. ALBRECHT-VÝTAHY Klubové a ubytovací zázemí tj. Lokomotiva U Průhonu 320/7 Tři závěsné plynové kondenzační kotle Buderus GB 162 – 65 o jmenovitém výkonu každého kotle 65,5 kW dokument.doc

22.3.

Ing. arch. Martin Žižka
Architektonická kancelář 7
Přístavba zimní zahrady v 1.PP a změna dispozice kuchyně a stravovacího provozu v 1. PP bytového domu s komerčním parterem v Praze Dukelských hrdinů 967 Vytápění bytové domu bude realizováno novou nízkotlakou plynovou kotelnou. Kotelna bude vybavena nástěnnými plynovými kondenzačními kotli o výkonu 3x100kW dokument.doc
23.3. PROMETHEUS a.s. Instalace plynové kotelny Korunovační 103/6 Plynová kotelna s výkonem 240kW. dokument.doc
23.3. Martin Sádlo Půdní nástavba a stavební úpravy bytového domu Veverkova 731/19 25 kondenzačních kotlů s výkonem 24kW Vaillant ecoTEC VU 246/5-3 dokument.doc
 23.3. Ladislava Ťupová Stavební úpravy domu Pod Hrachovkou 730/12 závěsný kondenzační kotel Viessmann o tepelném výkonu s rozsahem 18 kW dokument.doc
23.3. MAX engineering s. r. o. Půdní vestavba a nástavba, přístavba výtahu a dvorních balkónů Heřmanova č. p. 559/49 4 x závěsný kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 o tepelném výkonu s rozsahem 4,2-21,2 kW dokument.doc
29.3. S- správa nemovitostí a. s.

Areál Trojského zámku – Dům zahradníka, č. p.2 – změna stavby před jejím dokončením 03/2016,
úprava provozu a změny techn. vybavení

Trojská Zdrojem tepla pro objekt dle PD bude v plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 162-45 o maximálním příkonu do 45 kW dokument.doc
6.4. Ateliér Kolář Stavební úpravy stávajícího objektu v rozsahu půdní vestavby a nástavby č. p. 903, ul. Dukelských hrdinů 42 Zdrojem tepla pro objekt budou dva plynové kondenzační kotle GEMINOX THRs+ 5-25DC o příkonu každého kotle 25 kW dokument.doc
19.4. Ing.Karel Štětina Půdní vestavba a přístavba osobního výtahu U Uranie 1413/6 Zdrojem bude tepla plynová kotelna s výkonem 240 kW Buderus GB 162-80. dokument.doc
20.4. Společenství vlastníků jednotek domu Nad Královskou oborou 43 Výstavba plynového vytápění bytového domu Nad Královskou oborou 43/171 Zdrojem tepla pro objekt bude závěsný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-50C s jmenovitým příkonem 500 kW dokument.doc
25.4. Interiér, stavba, s. r. o. Ing. Alena Kopalová Půdní vestavba bytového domu Dukelských hrdinů č.p. 346/9 Zdrojem tepla pro objekt budou tři závěsné plynové kondenzační kotle Geminox THRs 1-10 SET161 s příkonem 1-9,5 kW dokument.doc
3.5. Ing. Vladimír Lacina Rekonstrukce a nástavba tenisového dvorce č.1 Ostrov Štvanice 1 ks plynového kondenzačního kotle Geminox THRs 10-50C s příkonem do 49 kW.    dokument.doc

30.5.

Stavebnice RD s. r. o.

Půdní vestavba

Argentinská 22/1024

Sestava 3 závěsných kotlů  Protherm Panther Condens 25, každý s příkonem do 18,5 kW.

dokument.doc

6.6.

Ing. Jaroslav Šereda

Výstavba plynové kotelny

Jana Zajíce 21

2 ks plynových kotlů závěsné Buderus GB 162 – 85 a Buderus GB 162 –70  o jmenovitém příkonu 1x 80kW a 1x 62,6kW.

dokument.doc

6.6.

Ing. arch. Jan Kasl

Půdní vestavba

Janovského 26

1 ks v plynového kondenzačního kotle s příkonem do 15kW.

dokument.doc

6.6.

Ing. arch. Hana Novotná

Stavební úpravy mezonetového bytu

Havanská 155/16

1 ks závěsného plynového kotleBUDERUS Logamax GB 172-14 s příkonem do 14kW.

dokument.doc

6.6.

Ing. arch. Jan Kasl

Změna stavby před dokončením DSP, Půdní vestavba 1 bytové jednotky a rekonstrukce pláště v č.p. 1348, Janovského 26, Praha 7- Holešovice, změna stavebníka

Janovského 26

Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel s příkonem do 15 kW

dokument.doc

23.6.

Společenství vlastníků domu Havanská 131/14

Nový zdroj vytápění – plynová kotelna, Bytový dům Havanská 131/14, Praha 7

Havanská 131/14

Dle PD budou zdrojem tepla plynová kotelna s příkonem 2 x 96,5 kW. Nový plynová kotelna bude osazena plynovými kotli Buderus GB 162- 96,5 kW

dokument.doc

21.7.

Ing. Jan Hodan

Stavební úpravy bytového domu Milady Horákové 16, Praha 7 - Holešovice

Milady Horákové 16

Zdrojem tepla budou 2 závěsné plynové kotle Buderus Logamax GB 162-45 o jmenovitém příkonu 10,4 -44,9 kW každý

dokument.doc

3.8.

Ing. Jaroslava Ebenlendrová, Bratří Dohalských 3/140, Praha 9

Instalace plynové kotelny zdroj tepla, Korunovační 22/51, Praha 7

Korunovační 22/51, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle plynové kotle Buderus Logamax GB 162-65 s výkonem do 65kW

dokument.doc

8.8.

Dott.arch. Andrea Palazzo

II. Etapa – Půdní vestavba a nástavba 6. A 7. NP, Heřmanova 22, Praha 7 – Holešovice č.p. 1169

Heřmanova 22

Zdrojem tepla budou 2 závěsné plynové kotle BUDERUS GB 172/24 každý s příkonem do 24 kW

dokument.doc

8.8.

Ing. Tomáš Váchal, Arquitecto Técnico

Změna dokončené stavby, dostavba půdní vestavba a výtah, Pplk. Sochora 724/30, Praha - Holešovice

Pplk. Sochora 724/30

Zdrojem tepla budou 2 kondenzační plynové kotle Vaillant VU 466/4-5 Ecotec Plus každý o jmenovitém příkonu 50 kW

dokument.doc

8.8.

Landker s. r. o. , Jana Zajíce 184/19, Praha 7

Zdroj tepla pro objekt Havanská 183/19, Praha 7

Havanská 183/19, Praha 7

2 závěsné plynové kotle Geminox – ThRs – 10-50Cs výkonem do 49,5

dokument.doc

10.8.

Ing. Blanka Kudlíková, Bellušova 1857, Praha 7

Stavební úpravy a nástavba Heřmanova 26, č. p. 1167, č. parc. 1649 k. ú. Holešovice

Heřmanova 26, Praha 7

Buderus Logamax GB 172-14T150S do 13 kW, 1 plynový kotel BUDERUS Logamax GB 172-24-T150 s výkonem do 22,5kW

dokument.doc

7.9.

TFH dřevěné skeletové domy s.r.o., Bohdalovice 84,Velké Hamry

Dodatečné povolení stavby- Stavební úpravy a nástavba RD, Na Farkách 126, Praha  7- Troja

Na Farkách 126, Praha 7- Troja

Tepelné čerpadlo a krbová kamna , výkon 8kW

dokument.doc

15.9.

MAX engineering s. r. o., Krymská 12, Praha 10

Půdní vestavba a nástavba, přístavba výtahu a dvorních balkónů, Heřmanova č. p. 559/49, Praha 7 - Holešovice

Heřmanova 559/49, Praha 7

4 plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 s rozsahem 4,2-21,2kW

dokument.doc

2.11.

Mgr. Lenka Tučková, Schnirchova 186/25, Praha 7

Stavební úpravy bytového domu č. p. 14, ulice U studánky 1, Praha 7

U studánky 14, Praha 7

2xnástěnný kkondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o celkovém výkonu 9,7-48,7

dokument.doc

2.11.

IKA VIN 112 a.s., Vinohradská 112, Praha 3

Novostavba RD Povltavská Praha 7, Troja – parc. č. 236/3

RD Povltavská Praha 7, parc.č.236/3 k. ú. Troja

Plynový kotel s výkonem 3-15kW

dokument.doc

29.11.

Ing. arch. Jan Bürgmeister, Vlčí Krtí 1677, Stará Boleslav

Dům č. p. 901, k. ú. Bubeneč, Na Výšinách 6, Praha 7

Na Výšinách 6, Praha 7

3 x plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 172-24K, s výkonem každého 6,6 až 22,5 kW

dokument.doc

6.12.

Lost Arch s. r. o., Otradovická 731/11, Praha 4

SO 01- Bytový dům Tusarova, č. p. 1020/3, č.p.1022/, č.p.1022/1, 1022/5 k. ú. Holešovice

Tusarova 1020/3,1022/7,1022/1,1022/5 k. ú. Holešovice

4x závěsné kotle Buderus GB 162-100  scelkovým výkonem 398 kW.

dokument.doc

 

10.03.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 752 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7