Česky   English
Volný čas > Programy pro děti

Preventivní program „Bojovníci v nás“

Obrázek bez popisku

Cílem tohoto programu je uvědomění si, že hněv je přirozená reakce a jedna ze základních emocí, kterou nedokážeme ze svého života vymazat. Uživatelé se naučí rozumět svému vzteku, pracovat s ním a budou jim předány jiné strategie pro jeho zdravé zvládání. Tyto strategie jsou postaveny na přijatelných fyzických aktivitách, relaxačních technikách, vytvoření individuálních konstruktivních řešení situací, přijetí odpovědnosti za své činy, nácvik vyjádření svých potřeb a nácvik empatie.

Celý program předpokládá maximální počet absolvovaných bloků. Nicméně vzhledem k cílové skupině NZDM lze absolvovat i pouze jeho část. Jednotlivé bloky jsou uzavřené části zaměřující se na dílčí cíle. Každý blok se skládá z edukační a zážitkové části, které jsou střídány s ohledem na povahu bloku.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 do 15 let, která jsou ohroženi nepříznivou sociální situací, jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy nebo velkou část svého volného času tráví převážně pasivně na ulici, nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

 

Program jednotlivých bloků

I. blok: 30.1.–2.2. 2017

 • motivace uživatelů k absolvování celého programu
 • stanovení pravidel pro účastníky bloku
 • popis projevů vzteku u účastníků

II. blok 27.2.–2.2. 2017

 • stanovení pravidel pro účastníky bloku
 • zvnitřněné rozdílu mezi hněvem a násilím (agresí)
 • typy násilí 
 • nácvik rozpoznání emocí, se zaměřením na příznaky začínajícího hněvu

III. blok přespávací akce 3.3.-4.3. 2017

 • stanovení pravidel pro účastníky bloku
 • nácvik relaxace (dynamická a statická relaxace)

IV. blok 3.4.-6.4.2017

 • stanovení pravidel pro účastníky bloku
 • přijímat, adekvátně vyjadřovat a především rozpoznat své pocity
 • pochopení, nezdravého způsobu zvládání vzteku, a jeho důsledky

V. blok výjezd 21.4.-23.4.2017

 • stanovení pravidel pro účastníky bloku
 • práce s emocemi vedoucí k pochopení vlastního vzteku
 • nácvik relaxace
 • trénink zdravého zvládání vzteku mimo přirozené prostředí
02.03.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 846 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7