Česky   English
Volný čas > Senioři > Aktuální články

Jazykové kurzy pro seniory Prahy 7

Obrázek bez popisku

Senioři z Prahy 7 mají možnost bezplatně navštěvovat jazykové kurzy anglického a italského jazyka, které začínají od dubna 2017.

Jazykové kurzy je možné navštěvovat do konce roku 2017 pouze dvakrát, včetně kurzů pořádaných od října 2016. Toto pravidlo platí individuálně pro anglický jazyka a individuálně pro italský jazyk.

Jazykové kurzy, které městská část pořádá,  jsou rozděleny níže.

Anglický jazyk - Začínám a chci se učit
  • lektor Mgr. Milena Lásková
  • vždy v úterý 04.04. – 20.06.2017 od 08:00 do 09:00 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, malá zasedací místnost č. 225

Nacvičíte si výslovnost, správné sestavení krátké věty, otázky, záporu, odpovědi, osobní zájmena. Poskytování prvních osobních informací, získávání jednoduchých informací od druhých.

Naučíte se vyjádřit, co umím nebo mohu udělat, základní zdvořilostní fráze, návrhy, nařízení, pobídky. Přítomný čas prostý a průběhový. Popis obrázku, zájmy, sport a každodenní činnosti s upřesněním (často/zřídkakdy/nikdy).

Témata: nakupování, barvy a čísla, oblečení, vlastnictví, práce a trávení volného času.

Anglický jazyk - Znám základy, ale nemluvím
  • lektor Mgr. Milena Lásková
  • vždy ve středu 05.04. – 21.06.2017 od 07:50 do 08:50 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, malá zasedací místnost č. 225

Budete si povídat o nejbližší rodině, co smím a co musím udělat, souhlas, nesouhlas.

Naučíte se minulý čas prostý a průběhový, vzpomínky na minulost, co se stalo včera, před mnoha lety, co se plánovalo, ale nestalo se. Fráze a frázová slovesa, nakupování v obchodě i přes internet. Nácvik pohotovosti při rozhovorech, stupňování přídavných jmen a příslovcí, popis osob. Pořádek slov ve větě s různými příslovci.

Anglický jazyk - Domluvím se, ale lidé mi někdy nerozumí
  • lektor Mgr. Milena Lásková
  • vždy ve středu 05.04. – 21.06.2017 od 09:00 do 10:00 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, malá zasedací místnost č. 225

Zopakujete si přítomný a minulý čas, každodenní rozhovory a přidáme plány do budoucna. Naučíte se, jak formulovat žádosti o informace, vyjadřovat komplimenty a pochvaly. Osvěžíte si, co počítáme a co nepočítáme, kolik je čeho, zformujete nabídku, objednávku, budeme nakupovat, zkoušet, reklamovat zboží, cestovat dopravními prostředky.

Naučíte se řešit vzniklé jazykové problémy při rozhovorech s neznámými lidmi. Dále příčestí trpné a předpřítomný čas prostý a průběhový a jejich užití, frázová slovesa. A jak vyjadřovat sliby, požadavky, předvídatelné jevy a zvyky. 

Italský jazyk pro úplné začátečníky
  • lektor Ing. Zdenka Přívarová
  • vždy ve čtvrtek 06.04. – 22.06.2017 od 07:45 do 08:45 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, malá zasedací místnost č. 225

Naučíte se základům italského jazyka. Budete umět číst a rozumět italskému textu a komunikovat na základní konverzační úrovni, poslechnete si rodilé mluvčí a seznámíte se s některými italskými zvyklostmi. V krátkých rozhovorech se naučíte rychle reagovat, odpovídat a ptát se. Dozvíte se něco nového o Itálii, a jelikož je italština neodmyslitelně spjata s hudbou, budeme si překládat a snažit se porozumět i některým krásným italským písničkám.

Témata: pozdravit, představit se, poskytnout základní informace o své osobě a o své rodině, představit někoho, omluvit se, objednat si v restauraci, poradit si při ubytování, zeptat se čas

 

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Kurzy jsou určené pouze pro seniory s trvalým bydlištěm v Praze 7.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570, nebo e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz, informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

V případě závazného přihlášení, prosíme o Vaši adresu trvalého bydliště, jméno, příjmení a tel. kontakt.

Těšíme se na Vás.

- ; Přečteno: 907 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7