Česky   English

Odborní garanti projektu MAP

Odborný garant Předškolní vzdělávání a péče: Mgr. et MgA. Gabriela Zelená Sittová

Odborný garant Čtenářská a matematická gramotnost: Ing. Jakub Petr

Odborný garant Inkluzivní vzdělávání: Mgr. Jana Švarcová

Odborný garant Rozvoj podnikavosti a iniciativy: Mgr. Petr Roupec

Odborný garant Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání: Mgr. Petr Roupec

Odborný garant Kariérové poradenství v ZŠ: PhDr. Antonín Mezera

Odborný garant Rozvoj digitálních kompetencí: Radka Paulíčková

Odborný garant Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka: Ing. Jakub Petr

Odborný garant Rozvoj sociálních a občanských kompetencí: Bc. Hana Kotounová

Odborný garant Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření: Bc. Hana Kotounová

Odborný garant Aktivity mimo OP VVV, IROP a OP PPR: Ing. Zuzana Vyoralová

Odborný garant Investice do rozvoje kapacit ZŠ: Ing. Zuzana Vyoralová

21.02.2017 - Tomíček ; Přečteno: 940 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7