Česky   English

ZÁMĚR pronájmu volné bytové jednotky č. 1335/21 v domě č.p. 1335 U Smaltovny 20F

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0063/17-R ze dne 24.01.2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

(dále jako pronajímatel)

v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0063/17-R ze dne 24.01.2017

zveřejňuje

ZÁMĚR

pronájmu volné bytové jednotky č. 1335/21 v domě č.p. 1335 U Smaltovny 20F, v k.ú. Holešovice, která není ve stavu řádného užívání, za nejvyšší nabídnuté nájemné, minimálně však za 13.331,90 Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 143,20 Kč/m²/měsíc) formou obálkové soutěže, kdy za uvedení bytu do řádného stavu bude nájemci poskytnuta dočasná sleva z nájmu.

  1. záměr
  2. základní údaje o BJ
  3. schéma BJ
  4. propočet nákladů
  5. formulář pro podání nabídky
  6. čestné prohlášení
  7. ujednání o změnách předmětu nájmu
  8. průkaz energetické náročnosti
  9. informace z Prohlášení vlastníka budovy
  10. foto
25.1.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1302 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7