Česky   English

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2017

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2017
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 1/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 2/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu parkovacích míst

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 3/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se prodeje bytových a nebytových jednotek

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 4/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 5/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se NBP v majetku Městské části Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 6/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydání nemovitého majetku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 7/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 8/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu zaměstnanců MČ Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 9/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF  

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 10/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 11/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se privatizace bytové jednotky na adrese U Smaltovny 22/1334 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 12/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se investičních plánů obce pro rok 2017

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 13/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nemovitosti Ortenovo nám. 26a

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 14/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vydaných loveckých lístků

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 15/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí dokumentace

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 16/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se SAZu

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 17/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se problematiky psů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 18/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 19/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 20/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se tramvajové zastávky na Štvanici  

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 21/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby " Rezidence Maniny"

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 22/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních úpravu domu Umělecká 586/9

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 23/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výše nájmů pozemků

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 24/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 25/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 26/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavy „Body The Exhibition“ 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 27/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zeleně v MŠ Na Výšinách

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 28/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se map zón s dopravním omezením

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 29/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se odstranění stavby betonárky SKANSKA

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 30/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí stavební dokumentace

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 31/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přístupové komunikace v k.ú. Troja

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 32/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se podzemních garáží na Letné a Prašném mostě

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 33/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sbírky “Obnova kolotoče na Letné”

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 34/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 35/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se oznámení o spáchání přestupku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 36/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zveřejnění na el. úřední desce

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 37/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního rozhodnutí stavby - Protipovodňová opatření

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 38/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se škodlivého ptactva

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 39/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výstavby v areálu bývalé „FERONY“

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 40/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 41/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebních úprav v rámci objektu na adrese Tusarova 791/31

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 42/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 43/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se časopisu Hobulet

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 44/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se mimozemské civilizace

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 45/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravy

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 46/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravního značení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 47/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přechodné úpravy provozu v ulici Trojská

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 48/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního řízení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 49/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se voleb

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 50/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního povolení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 51/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 52/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přidělování bodů při výběrovém řízení na NBP

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 53/2017: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů 

..................................................................................................................................................................................

28.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3981 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7