Česky   English
Úřad městské části > OP Praha - pól růstu (OP PPR)

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ U Uranie

Obrázek bez popisku

Název projektu: „NAVÝŠENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘI MŠ U URANIE“
REG. Č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000092
Zahájení projektu: 1. ledna 2016
Ukončení projektu: 31. prosince 2016

Základní informace o projektu

Projekt řeší nedostatečné kapacity zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 3 do 6 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy 7 - Holešovic, a umožní tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistí těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání. Nezbytnost realizace projektu je dána současným nevyhovujícím stavem míst v MŠ na území MČ Praha 7, kdy v posledních cca 10 letech je identifikován značný převis poptávky nad nabídkou, který činí ročně stovky dětí (přes 300 dětí ve školním roce 2014/2015, téměř 200 dětí ve školním roce 2015/ 2016).

Nositelem projektu je Městská část Praha 7.

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity MŠ U Uranie o dvě nové třídy v nové budově pro celkem 53 dětí (1 pro 25 dětí, druhá pro 28 dětí). Dále budou dobudovány prostory využívané pro všechny děti v MŠ, konkrétně klub ve 2.NP, školní kuchyně v suterénu a vybrané venkovní práce související s provozem kuchyně (příjezdová rampa, přívod plynu).  Projekt následuje po úvodní fázi rekonstrukce objektu (druhé budovy již dlouhodobě existující MŠ U Uranie), v jejímž rámci dochází k rekonstrukci tříd MŠ nacházejících se v 1.NP budovy a souvisejícím pracím.

 

Kontaktní informace

Realizace projektu

Dokumenty

Fotogalerie

 

 

OPPPR.jpg

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

31.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1526 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7