Česky   English

Aktuality

Pozvánka  na 2. zasedání Řídícího výboru projektu MAP

v rámci projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7“
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718

Datum konání: čtvrtek 26. 1. 2017
Hodina konání: 15:00 – 17:30 hod
Místo konání: Základní škola Strossmayerovo náměstí
Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7
Učebna matematiky ve 3. patře (viz. orientační cedule v budově a informace na recepci školy)

Předpokládaný program:

1. Úvodní slovo starosty Mgr. Jana Čižinského

2. Klíčová aktivita (3) Řízení MAP – aktualizace seznamu zapojených škol, aktivní spolupráce a seznam těch, kteří budou pravidelně informováni

3. Představení Analytické části MAP a vypořádání připomínkového řízení (podaktivita B Dohoda o prioritách)

4. Návrh obsahu a osnova dokumentu Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a definování vize, principy pro rámcové stanovení priorit, postup a sestavení pracovních skupin a zadání pro jednotlivé pracovní skupiny (podaktivita B Dohoda o prioritách)

5. Workshopy - průběh a činnosti konzultačního procesu Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a definování vize, rámcové stanovení priorit, postup a sestavení pracovních skupin a zadání pro jednotlivé pracovní skupiny (podaktivita B Dohoda o prioritách)

6. Investiční priority - soulad investičních priorit a MAP, vypořádání místního šetření a připomínkového řízení (podaktivita B Dohoda o prioritách)

7. Dotace na podporu ZŠ a MŠ formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablony – informativní vystoupení zástupce NIDV Bc. Ivo Kulhánka

8. Podaktivita C Akční plánování – vyhodnocení sběru dat, námětů, aktivit

9. Vyhodnocení šetření zájmu o vzdělávání (podaktivita D Budování znalostní kapacit)

10. Plán dalšího postupu spolupráce, termín příštího zasedání

11. Různé, diskuse

 

Pozvánka.pdf

20.01.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 781 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7