Česky   English

Realizační tým projektu MAP (administrativní i odborný)

Projektová manažerka přípravy MAP:

Administrativní projektová manažerka:

 

 

Odborní garanti projektu MAP

 

Odborný garant Předškolní vzdělávání a péče: Mgr. et MgA. Gabriela Zelená Sittová

Odborný garant Čtenářská a matematická gramotnost: Ing. Jakub Petr

Odborný garant Inkluzivní vzdělávání: Mgr. Jana Švarcová

Odborný garant Rozvoj podnikavosti a iniciativy: Mgr. Petr Roupec

Odborný garant Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání: Mgr. Petr Roupec

Odborný garant Rozvoj digitálních kompetencí: Radka Paulíčková

Odborný garant Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka: Ing. Jakub Petr

Odborný garant Rozvoj sociálních a občanských kompetencí: Mgr. et MgA. Gabriela Zelená Sittová

Odborný garant Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření: Jana Bendová

Odborný garant Aktivity mimo OP VVV, IROP a OP PPR: Ing. Zuzana Vyoralová

Odborný garant Investice do rozvoje kapacit ZŠ: Ing. Zuzana Vyoralová

05.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3019 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7