Česky   English

Nakládání s odpadem v hl.m.Praze - mapy a seznamy

Souhrnný přehled stanovišť nádob na tříděný odpad, velkoobjemových kontejnerů, seznam a informace o sběrných dvorech, stabilních sběrnách a mobilním sběru nebezpečného odpadu, seznam oprávněných osob k nakládání s odpady a seznam skládek na území Prahy a Středočeského kraje

30.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1461 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7