Česky   English

ZÁMĚR SOUTĚŽE PRONÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

ZÁMĚR SOUTĚŽE PRONÁJMU

NEBYTOVÉHO PROSTORU

(o pronájem nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné

MČ Praha 7 formou obálkové metody)

Doporučený účel užívání:  pracovna  (dle PV č. 431/107)

ve 2.NP domu = o rozloze 31,20 m2

nájemce musí dodržet veškeré zákonné podmínky k provozování zamýšleného účelu užívání zejména pokud je jiný než doporučený

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 7 let

ulice: Komunardů 12/431, Praha 7

PROHLÍDKA po termínu 31.05.2017

Zájem o prohlídku je nutné domluvit telefonicky se správní firmou Sedmá ubytovací s.r.o., na kontaktním telefonu: 774 644 447

kauce: 3.000,- Kč

4.050 Kč/měsíc/předmět nájmu

(tzn. min. náj. 1.620,- Kč/m2/rok

(při placení kauce uvádějte variabilní symbol 5416756, č.účtu 6015-2000870339/0800)

Tento prostor je obsazen nájemcem

a bude uvolněn k datu 31.05.2017

(po tomto dat budou doplněny přílohy a  bude možno

zasílat nabídky pro soutěž)

 

Zveřejněno: od 18.11.2016 od 8:00hod.

Schváleno usnesením Rady MČ P7 č. 1163/16-R

MČ Praha 7 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem předmětného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 7.

24.01.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2536 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7