Česky   English

Kurzy španělštiny

Španělština pro začátečníky s rodilým mluvčím – lektor Vincent Navarro

 • 22. 2. - 7. 6. 2017 Obrázek bez popisku
 • každou středu od 19:15 do 20:45 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky.

Pozdravy, vzájemné představování s ohledem na kulturu země daného cizího jazyka v různých společensko-geografických souvislostech:

 1. Základní osobní informace (o mně), vyplnění jednoduchého osobního dotazníku.
 2. Denní program (popis rutinních činností doma, ve škole, v práci, …)
 3. Popis objektů (např. popis jednoduchých obrázků: názvy běžných předmětů, velikosti, barvy, materiály, tvary)
 4. Popis děje – běžné činnosti a úkony (často užívaná dějová slovesa)
 5. Vyjadřování osobních pocitů a postojů (kladné a záporné emoce a postoje: přídavná jména, konstrukce ne/líbí se mi, ne/mám rád,…)
 6. Rozhovor s neznámým – seznamujeme se (jednoduché otázky a odpovědi)
 7. Kupuji a platím (komunikace v běžných situacích týkajících se ceny zboží nebo služeb, manipulace s penězi a placení)

Vzdělávací cíl:

Kurz dává základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které umožňují komunikaci v jednoduchých situacích běžného života.

Jazyková úroveň odpovídá úrovni A 1 Evropského referenčního rámce. Student získá základy řečových dovedností a jazykových prostředků pro komunikaci v jednoduchých situacích běžného života na jazykové úrovni A 1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách, viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Španělština pro mírně pokročilé s rodilým mluvčím – lektor Vincent Navarro

 • 22. 2. - 7. 6. 2017
 • každou středu od 17:30 do 19:00 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Studenti dosáhnou úrovně B1 dle Společného evropského referenčního rámce.

V tomto kurzu navážete na podzimní kurz, který byl určen pro začátečníky. Naučíte se pokročilou gramatiku a osvojíte si slovní zásobu potřebnou v běžné komunikaci. Díky rozmanitým textům popisujícím obvyklé situace (na nádraží, v hotelu, na nákupu, u lékaře, v bance) se naučíte, jak v dané chvíli reagovat. Průběžně se seznámíte s jazykovými zvláštnostmi, místními reáliemi a způsobem života ve Španělsku. Samozřejmostí jsou také cvičení, díky kterým si lehce zopakujete to, co jste se již naučili.

Noví účastníci vyplní rozřazovací test (bude Vám zaslán e-mailem), na základě kterého lektor zjistí, jestli je kurz pro účastníka vhodný.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

3.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 988 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7