Česky   English

Kurzy francouzštiny

Francouzština pro mírně pokročilé – lektorka PhDr. Miloslava Jebavá

  • 23. 2. - 15. 6. 2017 (kromě 13. 4. 2017)
  • každý čtvrtek od 18:15 do 19:45 hodin
  • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
  • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

V tomto kurzu navážeme na podzimní kurz, který byl určen pro úplné začátečníky a v němž jsme probrali prvních šest lekcí.

Noví účastníci vyplní rozřazovací test (bude Vám zaslán e-mailem), na základě kterého lektor zjistí, jestli je kurz pro účastníka vhodný.

Cílem tohoto kurzu pro mírně pokročilé, v němž probereme lekce č. 7 - 12, je dále rozvíjet slovní zásobu pro každodenní život (např. cestování, pohyb po městě, bydlení, počasí, telefonování, apod.) a procvičovat základní konverzační situace. Po stránce gramatické se naučíme vyjadřovat blízkou budoucnost, přídavná jména, zájmena osobní samostatná a zájmena přivlastňovací, některá nepravidelná slovesa, číslovky a složený minulý čas (passé composé).

Učebnice: '''Le français pour vous - Francouzština pro začátečníky''.

Autorka učebnice: Marie Pravdová, ilustrace: Pavel Rak, nakladatelství LEDA, vydáno v r. 1999 a pak pozdější dotisky.

Výuka bude doplněna dalšími materiály od lektorky pro nácvik poslechu, porozumění a konverzace a též doplňkovými materiály z francouzských zdrojů – audionahrávkami.

Obrázek bez popisku

Učebnice není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Obrázek bez popisku

 

3.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1055 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7